Login

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Poeti Emergenti -
Poesia di Antonio Basili -

La regazza -


Tte ssi fatta ‘na regazza tandu bella,

Ke è mejo ke lla mitti sotto kiave,

Sinnò tte sse nne va, comme ‘na stella,

Magari passanno puro sobre un trave,

preké ss'è stata ‘na pora bagattella,

a ju paese seo, ddo pulia le bave,

ekko a Roma, preké è tostarella,

troverà da kadunu più ‘e ka kiave.

Ssi stadu un kazzumattu, a vinì ekko,

Ndò la gente de jorno non fa nnkazzu

E vva cerkanno ppe lle vie· ka·bikku

Ke vvò vvedé co’ la mojie ka palazzu,

Ke j’invida, e ppò ju lassa a sikku,

E essa guarda j’avi e n’ beju ·kazzu.

6.3.11

Commenti

Potrebbero interessarti