Login

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Poesia di Rosanna Alberghina
Figghia di Diu

Sugnu na signura, e lu munnu…
sulu  malu cchi diri ppi mia..teni.
Parra parra e assai... mi sparra
Lu munnu mi dici:
“di malarazza  sfurnu figghi
e mala genti m'accumpagna “
Chistu lu munnu dici di mia…
Nun daciti cuntu  a
sta' mala diciria!
Puru li superbi antichi,
Arabi, Spagnoli, Grici, Francisi,
ppi la me' biddizza mi vinninu  a truvari
e ju, accuglienza calurusa ci seppi dari.
Di omini d'onuri e di fimmini chini d'amuri, sugnu atturniata
Nascinu ndi mia, figghi artisti e sapienti....
...chista, e' la me' genti!!
A vui,ora, mi vogghiu presentari:
SICILIA
e' lu mme' nnomi..
no.. terra maliditta!
DIU, mi fici, Di Iddu, sugnu figghia...
 ...figghia…. biniditta

Commenti

Potrebbero interessarti