Login

Pin It'U mercate d'u vénérdìStace a rocchje a rocchje 'a génde p'accatta'
quacche robbe o mercate d'u vénérdì:
pe pute' scéglie bune, pe sparagna',
'a matine priste priste s 'hadda jì.

Truve bangarélle, tanda 'mbrellune,
chi vénne panne, scarpe, piatte, lacce,
robbe amerecane, maglIe, bettune:
tutte luccheléjene cume é pacce.

Mminze a folle vide 'u desuccupate,
'a sérve ck'a segnore, ck'a zetélle,
quacche pechescine, i penziunate,

e 'nzime ck'i uagliune e fegghjuléllé,
nen manghene mariule brevettate,
ché 'nd'o vutta vutte fanne i bélle.
Pin It

Commenti