Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Poeti Emergenti -
Poesia di Caterina Corona -
Festa a Porticello


Lu quattru ottobri c’è la grandi festa.

C’à incanta, lu paisi nicu e bellu,

lu nomi suo eni Porticellu.

Cà è qualchi cosa pà villeggiatura.

La festa è dedicata alla signura,,

madri di tutti quanti i piscaturi,

ca cu l’aiutu r’idda su signuri,

lu nomi suo è Maronna o lumi.

Venni di li peisi assai luntani,

pi biriri a Maria nostra Signura

è p’ammirari chista nostra festa

e dopu vannu via ca vucca aperta.

Cu l’arburata di la matinata,

nui ni svegliamu cu lu cori in festa

dopo la missa c’è masculiata

e dopu c’è una bellissima manciata.

Si và dopu pranzatu versu lu mari,

e ddà, lu ocu-antinna ama a taliare,

sonanu a tutta forza i tammurini,

senza ca mai vulissiru finiri.

Ci sunnu, inta la piazza, nà marina,

li siminzari cu li tirrunari,

li sfinciunari, giochie giostri pazzi,

ca tantu i rallegranu i ragazzi.

Vennu cantanti e musichi eleganti

ca si li senti, dopu tu ti incanti,

e pi dui siri ni tennu cuntenti.

Lu cori riccu e nesacchetti nenti.

Poi quannu è sira, c’è la pricissione,

e tutti l’abitanti ddà rappressu,

mentri Maria, ni guarda cu grandi amuri,

nui prumittemu un darci duluri.

E dui i matina spara l’ocu i focu,

ca comu l’atri banni, un dura pocu,

la genti si lu guarda vicinu,

picchì è nu spettaculu divinu.

Vennu tanti cristiani furastieri,

ca ogni annu, a tutti i costi hannu a viniri,

picchì luntanu nun ponnu stari,

di la Madri Maria di Lu Lumi.

Madri ca chista festa, vui graditi

e pi tri ghiorna, in festa ni tiniti,

siti cuntenta, è chistu ca vuliti.

Vui ca di lu cielu ni guardati,

biniriciti u mari e pisci spati,

di pisci u mari fatilu ammasstu

e fati ca li pigghianu a varcati.

Di notti vannu e vennu, i piscaturi,

purtannusi a Maria dintra lu cori,

sannu ca nun su mai abbannunati,

cu iddi annu a Maria dintra lu cori.

Ora ca di parrari staiu finennu,

è tutta verità ca staiu ricennu,

chiù bella festa i chista nunni fannu,

mancu si girassi tuttu u munnu.

Potrebbero interessarti