Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Poesia di Salvo Padrenostro
Mittimmu 'u casu

si m'assu miscatu ca so bucca
si fossiru li me mani a tuccarila
si fossiru li so mani a tuccarimi
si idda dicissi u me nomi na vota
si nun s'u scuddassi chiù
s'iu sacciu u so nomi e suru u so nomi sacciu
si idda tariassi giustu 'ndu me cori
si idda s'addunassi c'u me cori è paru a idda
si idda tariassi bonu virissi puru na faidda
si s'allummassi comu un pospuru
si s'annammurassi comu m'annammuru iu
si m'annammuru ri idda
si idda nun ne vo sentiri mancu a broru

Potrebbero interessarti