Login

Pin It

Natale, Poesie di Natale, Filastrocche di Natale
Poesia di Natale foggiana
di Benito Faleo
Natale

Poesie di Natale, Poesie della Befana, Filastrocche di Natale, Storia di Babbo Natale, iIl Presepe


I tìmpe so cagnàte; ma Natale a Fogge é sempe
uguòle, cume quanne cl' arrecurdòme: ù campanàre
allumenàte, à chiàzzette chi bangarélle tutt' addubàte,
addòre i cartellàte che si sénde pe tutt'l stràte, ù presepìje
da parrocchije chi pupe che se movéne manghe
 angòre ù  bòmmine che da nàsce cremma fine.
I uagliùni tutt' apparicchiàte chi skàrpe nòve, ù
vestitìlle a magliétte, vanne fuienne p'à cundandézze
cume se dicesséne: Finalménd' é arruàt' à féste.
Sta nòtte nesciùne dòrme, chi  zurlìjeje, chi jòch'
e ménele, ò à tòmbele, sempe chi récchije  ngreccàte
aspettane a zé monéche che sòne i campàne, p'jé a
mésse matutìne che da nàsce ù Bommine.
E' na féste de richiàme, ogne anne ce truàme p'ù
 còrse zaccàte cte cristìjani venute da lundàne a passà Natàle,
si sendéne tanda parlàte che 'n ze capésce se so
 Fuggeàni, quanne hàje n'à vuttàte sinde dice
«pardon-,t'acciacchene i pìdi «scusmi ».
Né givinò mo ce mbrugghiàme de léngue, nuje cià
ma capé, é nutùle che ve sturcìte, pùre ìje stòche a
Torin' e ù  triscketròscke ù stràzze pùre ije, ma mo
stéme a Fogge, a ma parlà cUffie ci' hanne mbaràte i
màmme nòstre.
Poesie di Natale, Poesie di Capodanno, Poesie della Befana, Storia dei Re Magi, Epifania, Befana


Pin It

Commenti