Login

Pin It

Poeti Emergenti
Poesia di Salvatore il Grande
‘A Bèfàne

V’arrecurdate cume se decève?
La befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
col cappello alla romana
viva viva…. la befana!
Brave!
Citte citte inde ‘o litte,
ca bèfàne sope ‘o titte,
‘sule quanne t’addurmive,
‘u regale te purtave,
chi ‘ere quèste?.....’a befàne!
Brave!
Quand’anne so’ passàte
‘ e pure ije m’arrecorde
cume s’aspettàve ‘u jurne da bèfàne,
nu trènine, nu palluncine,
na trumbètte, nu cavallùcce,
na bambolètte  pe’i femmenùcce.
Quiste ‘ere ‘u programme,
quiste ‘i regale chè c’aspettàmme.
‘A Ferrovije, ‘a Poste, ‘a Cartire,
‘o Spazzamènde, ‘o Munecipije,
pure se ‘i uagliùne  ‘erene assaje,
tutte quande facèvene ‘a gare,
pecchè tutte ‘i  crijature
ogn’e une….
avèva avè ‘u regale suje,
avèva sta cundènde!
Nenn’ere cum’e mo’,
chè jame sèmbe fujènne,
penzàme sule ‘a nuje
‘e  facime ‘a gare
a chi tène chiù  denare!
Quiste ‘ere pe dice….però:
S’acconte pure chè ‘a befàne,
dujemil’anne fa, penzate…
stève  sope ‘a strade pe Bèttlèmme
‘e s’encuntraje chi rè ‘Magge
chè purtavene ‘ore, ‘nginse ‘e mirre
sì,  proprije quille de’u presèpije!
Gàspare, Melchiòrre ‘e Baldassàrre,
‘e une de lore l’addummanneje:
‘a no’nne…
stame jènne apprisse ‘a quèlla stèlla blù,
stame jènne ‘a truà ‘a Gesù,
vuje venì che nuje ‘a purtà ‘i regale?
Vuje venì pure tu?
‘A bèfàne sènza sapè,
che na scuse, respunnije:
ma vuje chi site? nen ve canosce,
 ‘eppò…‘a dice ‘a veretà:
nen ma fide,  tènghe chè fa!
tènghe ‘a case da rezzerià!
Però de stu fatte se pentije,
‘e accussì subbete penzaije:
ma si… mo vache pure ije!
Potèsse chè quiste chè nasce sarrà
‘u  crijature chè aspettame tutte quande.
Accussì lèsta lèste
 ‘egne borze ‘e sacche
chine  chine de zucchere ‘e caramèlle
‘e seguènne passe passe  quèlla stèlle
pur’esse …..
se mettije sope ‘a  vije de Bèttlèmme.
Però, nen truànne ‘a strade juste
se femaje pa stanchèzze,
mo’ chè fazze, chè peccàte!
‘e che l’ucchije lustre lustre
 l‘i venije stu penzijre:
 ‘u saje chè ‘ngè da nuve?!
stanne tanda crijature abbandunàte,
se  ci lasse ‘a lore sti regale,
eje ‘a stèssa cose!
so’ crijature tale ‘e quale!
so’ crijature tutte quande!
Sissignore….fazze accussì
So’ secure!
E’ pure Gesù, sarà cundènde!

Pin It

Commenti