Login

Valutazione attuale: 1 / 5

Stella attivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Demetra e Kore
di Rosanna Alberghina

Demetra: - Kore, amuri miu, ci vai a cogghiri nu pocu di zaffiranu pi tò matri?

Kore: - certu matri terra mia , ora chiamu puru a li me cumpagni e accussì putemu curriri a pedi scauzi ‘ntra la campagna e li virdi prati

Narratore: - E che ‘ncantevuli paesaggiu si trovau davanti !

Narratore – C’eranu tanti sciura di culura… quanti n’ havi la natura

1.Narratore - Kore e li so cumpagni si inchivanu di sciuri li falari: ninfi e tant’autri sciuri.

2.Narratore - ma, svinturatamenti, mancu una di iddi ‘nseguì la patruna.

 Narratore – All’ ’impruvvisu       si spalancò la terra e niscìu       fora lu diu Ade, lu diu chiamatu di l’inferi chi si la votti rubbari.

Narratore - si pigghiau a Kore cu la forza e cu cavaddi niuri e si la trascinò nu so regnu calatu n’funnu di la terra.

Ade - ti purtu cu mmia ni lu regnu scuru…ti vogghiu pi spusa mia

Kore – nun è chistu chi vogghiu…tu si lu diu di l’uscurità....e ju..vogghiu stari supra a la terra mia…

Narratore - Li cumpagni, s’accurginu di la scumparsa di Kore, e cominciarunu a gridari lu so nomi talmenti forti chi macari so matri lu sintiu

Narratore – so matri, Demetra, dea di l’agricultura, sula na so casa, sintiu li vuci di so figghia e nisciu di cursa pi circarla

Narratore: - Demetra, curriva da na punta all’autra punta di la Sicilia pi novi jorni, ma nun la rinisciu a truvari

 Narratore - Idda, nun sapiva d’ unna cuminciari a circarla e truvau lu decimu jornu du tistimoni a lu rapimentu. Ercate e Helios si chiamavanu.

Ecate – lu mistiriusu guerrieru Ade, fu a rubarla.

Helios - allura, bisogna rassignarisi a lu vuleri di li dei, Kore ha divintari la spusa di Ade

Narratore - Demetra, nun si dava paci e s’aggirava furenti e dispirata pi tutta la Sicilia, pi l’amuri di truvari la so figghia amata. Lassau accussi l’Olimpu e fici siccari la terra.

Demetra - (Gridando) “Persefone , figlia mia”.

Narratore - La sira, ncapu di l’Etna, idda, addumau du pini pi farisi lustru, ma nenti ci potti… nun la truvau.

Demetra - Nun c’è paisi, boscu, sciumi , muntagni e mari chi n’haju tuccatu pi circari a tia figghia mia.

Narratore – ‘nterrogò pirfinu lu suli e li stiddi

Demetra - Quantu lacrimi virsaiu, pi sta nutizia ncrisciusa, ma vogghiu iri a supplicari lu patri di li tutti li dei di l’Olimpu pi renniri giustizia, e ridarimi a me figghia

Ade: - Rapita? Persefone …idda, vossi accettari libbiramenti fin da lu primu mumentu….di spusarisi cu mia…. Ma quali rapita?...

Demetra – falsu, latru e ‘mpusturi…dammi a me figghia! Diccillu puru tu, Zeus chi si so patri……datici a nostra figghia!!

Zeus: - vogghiu sentiri puru a Kore c’havi di diri..e poi, ci fazzu na dumanna : se pi casu, si mangiau qualchi cosa mentri era cu iddu

Narratore - Fu inviatu Ermes ni l’ Inferi, ma lu messaggeru       divinu turnò cu tristi notizi:

Narratore - Persefone, nun era a cunuscenza di lu divietu a mangiari frutti , fu pigghiata cu ingannu e si mangiau li chicchi di melugranu.

Kore - (avvilita ed imbarazzata), confessu chi nu jornu, tormentata da la seti, haju cedutu a la tentazioni d’accettari, ‘ntra milli prilibatezzi di la tavola ‘mbandita, nu chiccu di melugranu.

Zeus: - allura, chisti sunu li liggi…lu matrimoniu è consideratu validu.

Demetra, ti vogghiu rassirinari…ti prumettu chi nostra figghia Kore Persefone

passa sei misi cu so matri ‘ncapu la terra e sei misi cu so maritu sutta la terra

Narratore - Demetra accettau e nda su mumentu, idda       rigala all’omini , lu granu e li stagiuni.

Demetra - quannu tu, figghia mia, ritorni ‘ncapu a la terra e veni a truvari a mia…a primavera e all’estati, fazzu risciuriri … la vita e la natura!!!!!

1.Narratore - Da qui l’alternanza delle stagioni in Sicilia. Quando Persefone è sulla terra, da marzo a ottobre, i migliori per la nostra isola di

Sicilia, la natura si risveglia e dà frutti. Quando la giovane dea è nel Regno dei morti, da novembre a febbraio, ci si trova in autunno e in pieno inverno.

SCENA FINALE

- Si raggruppano bambini che tengono in mano cesti colmi di grano, in segno di ringraziamento e portano una fiaccola.

- Canto e ballo greco

A Gela

lu tirannu Gelone innalzò, dopu la vittoria, nu tempiu didicatu a

Demètra e Kore

PERSONAGGI:

KORE

DEMETRA

ZEUS

ADE

ERMES

ECATE

HELIOS

COMPAGNE di KORE

NARRATORE 1

NARRATORE 2

CORO

BALLO

Commenti

Potrebbero interessarti