Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Poesia di Rosanna Alberghina
Fimmini ch’aviti …Intillettu d’amuri

Tanti Fimmini Ni Sta Terra Di Sicilia
Grandi Cosi Seppunu Fari..
Puru La Storia Ni Cunta Di Iddi.
Beddi…Santi..E Matri..
Ma Ora Ju…
Di Autri Fimmini
Vi Vogghiu Parrari…..
Sunu Fimmini Capaci
A Rapiri Li Porti
A Li Sentimenti
Sunu
Fimmini Onesti.
Schetti , Maritati,
Matri, Figghi.
Senza Vantarisi…
Intillettu D’amuri
Senza Pritisi…
Chistu ..E’
Lu So’ ….Veru Putiri