Login

Pin It

Poesia di Rosanna Alberghina
Occhi

Tanta mala genti,
apprufittunu di li disgrazi di la genti,
fa prumissi di travagghi,
e cunfunnunu la menti
a cu
pi mangiari unn'havi nenti..
sunu puliticanti 'nfami e priputenti.
MA
ppi furtuna,
la genti onesta lu sapi..
e tenunu
OCCHI, APERTI.

OCCHI APERTI
iddi, si,
spalancunu li menti
e fannu lustru
a li veri sentimenti !!!

Pin It

Commenti