Login

Pin It

Poesia di Natale
in dialetto foggiano
Ejenate

Poesia di Natale di Foggia
Poesia sulla nascita di Gesù Bambino


Ch 'è succisse
stanotte
pare ché i stelle
cadene 'nderre.
Na stella chiù lucende
cke na coda long a longa
stace jenne
a Bétlemme,
se chiame Cuméte.
Essa se ferma
'mbacce a na grotte
do' nu Bambenille
mizze 'mbasciate,
sta ce inde a na mangiatoje.
A morra, a morra fujenne
i pastore: n' angnelluzze,
na forma de furmagge,
quiste so' i regale
da povera gende.
Pure l'Angele d'u Segnore
luccheleje pe dice..
"Venite, venite, finalmente
Quille ché s'qspettave
stace qua: eje nate
'u Salvatore de tutte quande.

Pin It

Commenti