Login

Pin It

Natale, Poesie di Natale, Filastrocche di Natale
Auguri di Buon Natale
Poesie di Natale
di Erba (Como)
San Giusepe la Madona

Poesie di Natale, Poesie della Befana, Filastrocche di Natale, Storia di Babbo Natale, iIl Presepe
San Giiusép e la Madona
i andaven vers a Betlèm

Quan fu stati inanzi un tòco
la Madona la gh'éva sét

Andèm andèm verginella Mari:
na quai funtana la truvarèm

Quan fu stati inanzi un tòco
na funtana si l' ànno trovà

Bevì bevì verginella Maria
bevì de l'aqua finché vurì

La funtana la se alsava
la Madona la se sbasava

Quan fu stati inanzi un tòco
la Madona la gh' éva fam

Andèm andèm verginella Mari,
che un quai po de pan el truvarèn

Quan fu stati inanzi un tòco
un prestinaio si l' ànno trovà

Mangì mangì verginella Maria
mangì del pà finché vurì

Quan fu stati inanzi un tòco
la Madona la gh' éva sògn

Andèm andèm verginella Maria
che na quai stala la truvarèm

Quan fu stati in anzi un tòco
una stala si l' ànno trovà

Durmì durmì verginella Maria
durmì durmì finché vurì

San Giusép el va de fora
a vedè se 'l gh'éra un quài ciar

El va de denter san Gitisép
el trova li Gesti Bambin
el trova li Gesti Bambin
senza la fasa e senza 'l cusìn

Col mantello della sua mamma
si gh'àn fa la fasa e 'l cusìn
si gh'àn fa la fasa e 'l cusìn
per fasà Gesti Bambin.

Poesie di Natale, Poesie di Capodanno, Poesie della Befana, Storia dei Re Magi, Epifania, Befana

Pin It

Commenti