Login

Pin It

Poesia di Giuseppe Vita 
È troppu tardu ormà'!

Quannu luntanu shta ti casa sova

'nu figghiu cuscinziusu havà ssapiri

ca doppu havà turnari cu va tròva

ci ddà è lassato e mu' shta pi muriri.

 

Ccussì è ffattu unu e non è cosa nova:

l'attani è muertu e no' è vulutu sciri,

ma doppu, pi putì' 'ffruntà' la prova,

parti e va a casa cu pò cumpariri.

 

Lu frati ca è ssaputu ti 'shta cosa,

cu la scusa ca l'hava salutà',

lu mbrazza e iddu cu 'n'aria dulurosa:

 

"Ué, Fra', e lu tata, cá l'hagghià vasà'?".

E Francu, amaru e cu 'na brutta posa,

ccussì li tici, cú s'lu pò 'mparà':

 

"È troppu tardu ormà'!

 Tu l'iessi fattu prima e noni mu'.

 Tatà s'n'è sciutu e no' nci torna cchiù!".

 

Traduzione

È troppo tardi ormai! 

Quando lontano sta da casa sua

un figlio coscienzioso deve sapere

che dopo tornerà per andare a trovare

chi là ha lasciato ed ora sta per morire.

 

Così ha fatto uno e non è cosa nuova:

il padre è morto e non è voluto andare,

ma dopo, per poter affrontar la prova,

parte e va a casa per poter comparire.

 

Il fratello che ha saputo di questa cosa,

con la scusa di dover salutarlo,

lo abbaccia e lui con un'aria dolorosa:

 

"Ué, Franco, e papà, ché devo baciarlo?".

E Franco, amareggiato e con una brutta posa,

così gli dice, ché possa imparare:

 

"È troppo tardi ormai!

 Tu avresti dovuto farlo prima e non ora.

 Papà se n'è andato e non torna più!".

San Vito 17/06/2015

Sonetto caudato in vernacolo sanvitese (alto salentino) con relativa traduzione.

Schema: ABAB/ABAB, CDC/DCD, dEE.

Pin It

Commenti