Login

Pin It
Poesia di Antonio Lepore
 Foggia mije
Quanne 'u trene se férme a Foggia mije,
accuménze a tuzzela' forte 'u core,
tutt'anzime me passe 'a pecundrije:
me pare d'avvrazza' 'u prime amore.
Me véne 'ngondre 'u viale d'a stazione,
e chiazza Cavùr, ck'a vecchia fundane,
'u spizie Maria Grazie Barone,
me salute ck'a mane da lundane.
Po', 'nd'a ville na bélla cammenate,
pe putérme 'mbrejaca' d'aria bone,
a Chjsa Granne, l'Arche Addulurate,
u Pataffie, o pizze de Via Manzone,
a chjse de San Giuvanne, Porta Granne,
quélle d'i Croce, chiazze trè fiamèlle,
San Tummase, San Giuseppe, Sand' Anne,
ck'a chjse d'i Grazie so' sémbe bélle,
Pin It

Commenti