Login

Pin ItJu murittu -Rencriccatu sobre ju murittu

De ju stradone, accandu ju cummune,

Ju pocciu se ne stea a muccu rittu

A ciaulà ch’era fattu ‘e commissione.

“Gnente” comensò, toccannose ju nasittu,

do’ tenea ppojati, p’occasione,

j’occhiai scuri, che deanu pe’ scrittu,

l’idea d’esse un professorone.

“Ji so ittu, che a ju Collepuzzu

se so magnati più ‘e ca’ milione!...

Ma io tengo ju capu comme ‘nu struzzu,

se me fau reentrà alla prossima elezione”.

94-2000

Pin It

Commenti