Login

Poesie di Rosa Staffiere
Pin It
Filastrocca anzanese
di Rosa Staffiere
L'emigrante
Pajese mije, Anzane
pure chi vaje luntane
da te vòle turnà
pe se fà abbrazzà
da ri vje toje
da ri campagne soje
e qua veche l'emigrante
turnate triunfante
e vòle festeggià cu lu pajese
ntò de l'aria bbòna se sènte l'addore
percchè stai de lu gialle lu culore
lu gialle profumate de ri ginestre
lu cchiù belle fiore campestre.
Torna da Anzane bbèlle per ri muntagne
pe l'albiri di piruni e castagne
tu si bbèlle pecchè pare nu giardine
e pòte sta lu viecchie e lu bambine.
Contente jè osci l'emigrante turnate
e luntane jè quiru tiempe passate
quanne cu la valigia di cartone
lassaje Anzane cu cummuzione
qua lassava còse assaje care
per ggi straniere a vive ore amare
ma pure cu lu còre stritte ntò n'uncine
parteva per cangià lu destine.
E mò a vedè tutti vui presenti
ije ssò accussì cuntente
ca aviti cangiate pusizzione
ca ssò migliorate ri cundizzioni
de la fortuna vòstra ssò felice
e vuije cridite a chi ve ru ddice.
Pin It

Commenti