Login

Pin It


bimbo libro

 Canzone di Natale di Cosenza
Auguri di Buon Natale

O sonnu sonnu veni
linea fiori


O sonnu sonnu veni,
veni a cavallu e non venirti a pedi,
o sonnu veni a pigghiatillu,
Gesuduzzu miu voli dormiri,
voli dormiri, voli ripusari.
Mammata ti fici unu lettu di rosi,
dormi Gesuduzzu e ti riposi.
Mammata ti fici unu lettu di menta,
Gesuduzzu dormi e t'arddormenta.
Mammata ti fici unu lettu di sciuri,
Dormi Gesù beddizza d'istu cori.

Pin It

Commenti