Login

Pin It

bimbo libro
Canto siciliano di Natale
Il Natale
Ninu-ninu lu picuraru
Ciarameddi cci nn' è un paru:
E sunàmuli tutti dui,
Ca Maria s'allegra cchiui.
Ha vinutu lu zammataru
E 'un avia chi cci purtari:
Porta latri nni la cisca,
Cascavaddu e fuma frisca.
Ha vinuti lu cacciaturi,
'Un avi chi cci purtari:
Parla un liepru ed un cunigliu
Pri la malri e pri lu figliu.
Ha vinutu la zingaredda,
Ha vinutu d' 'i muntagni,
Porta 'n testa 'na cannistredda
Di nuciddi e di castagni,
Ha vinutu lu lignamaru,
'Un avia chi cci purtari;
Porta un fasciu 'i ligna 'ranni
Pri asciucàricci li panni.
S' 'un su' boni, cumpatiti,
E l'affettu riciviti,
Cu'mpatiti, Matri mia,
Pirchi semu a la compia. .
E dda notti disiata
Ca nasci'; lu Verbu Eternu,
Cu la vista sò sagrata,
Ralligrau lu friddu 'nvernu.
 
 
lampadine


Pin It

Commenti