Login

Pin It

bimbo libro
Canzoni di Natale foggiane
di Benito Faleo
di Natale

linea fiori
Cand A nuéle de Natàle

Mo véne Natàle ch sénze denàre, facim' 'u litt' e ce
jàme a curcà, lulé lulé i ciaramélle ch J na magnàt' e
Natàl' é passàte.

linea fiori
Addòre i cartellàte

Me mette 'o pezze a stràta sénde addòre i cartellàte.


linea fiori
Tonìne che pizze uagliòne

Emà mo passe Tonìne ..., ch na caténe d'ore, ...
emà che pizze uagliòne ..., Tonìne voI' a mé.

 linea fiori

'U capetone
 

Cùrre a stazijone!... cùrre cùrre a stazijone!...
ch'è arrùote 'u capetòne...

 linea fiori
'A nìnna nànne

Nìnna nànne nìnna ...nìnna sùnn' oh .,.
vattènnne papòne vatténne! ...da sott' 'o litt' oh ...
che vùje a vé n' 'u matòne mbìtt' oh ...
vatténne, accavall' a n' 'u cavalle jang' oh ...
Nìnna nànne nìnna ...nìnna sùnn' oh .,.
'a mamme che l'anazzeche la vòle bén' oh ...
Nìnna nànne nìnna ...nìnna sùnn' oh '"
'a crljature se vòle, addorm' oh ...
Nìnna nànne nìnna ...nìnna sùnn' oh ...
Non solo Canzoni di Natale, può interessarti altro che riguarda "NATALE" la festa più bella e attesa dell'anno.
Pin It

Commenti